Στην 23η διοργάνωσή της, η INTERGEO, η μεγαλύτερη εκδήλωση στον κόσμο που αφορά τη γεωδαισία, τη γεω-πληροφορία και τη βιομηχανία διαχείρισης γης, ξεκινά την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο της Γερμανίας, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας.