Grader

2D laser

Laser έλεγχος grader με το System V.

2D sonic

Ηχητικός έλεγχος grader με το System V.

2D laser / 3D ready

Έλεγχος grader με το System V.

2D sonic / 3D Ready

Ηχητικός έλεγχος grader με το GX-60.

3D Total Station

Έλεγχος grader 3D με γεωδαιτικό σταθμό και GX-60.

3D GPS

Έλεγχος του Grader με GPS/GLONASS και GX-60.

3D mmGPS

Έλεγχος του Grader με ακρίβεια mm.