Υδρολογικοί Σταθμοί

Hydrodata 2000C

Οι αυτόματοι υδρολογικοί σταθμοί Hydrodata 2000C αποτελούνται από 2 μοντέλα, Hydrodata 2008CP και Hydrodata 2008CM.

Hydrodata 3000C

Οι αυτόματοι υδρολογικοί σταθμοί Hydrodata 3000C αποτελούνται από 3 μοντέλα, Hydrodata 3008CM, 3016CM και 3024CM.