Αισθητήρες

Ανεμόμετρα

Έλεγχος της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου.

Μετρητές CO2

Έλεγχος για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Υγρασιόμετρα - Θερμόμετρα Αέρα

Έλεγχος της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας.

Θερμόμετρα Νερού & Εδάφους

Έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού και του εδάφους.

Βροχόμετρα

Επίγεια μετεωρολογικά όργανα για την μέτρηση του ύψους της βροχής.