Ωκεανογραφικά

Όργανο μέτρησης AML MVP•X

Το MVP•X είναι ένα πολυπαραμετρικό όργανο με χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Όργανο μέτρησης AML Plus•X

Το Plus•X είναι ένα καταγραφικό το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες με δυνατότητα εναλλαγής στο πεδίο και είναι ιδανικό για κατακόρυφες μετρήσεις και πολυπαραμετρικές μελέτες.

Όργανο μέτρησης AML Smart•X

Το Smart•X έχει εξωτερική τροφοδοσία με δυνατότητα μέτρησης έως 3 παραμέτρους. Έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να εγκατασταθεί σε AUV, ROV σε συνδιασμό με το UV•Xchange για έλεγχο τον βιολογικών εναποθέσεων.

AML UV•Xchange Έλεγχος βιολογικών αναποθέσεων (Biofouling Control)

Το UV•Xchange αποτρέπει την δημιουργία βιολογικών εναποθέσεων κατά την διάρκεια μακροχρόνιων εγκαταστάσεων στη θάλασσα CTD και πολυπαραμετρικών οργάνων.

AML Cabled UV Έλεγχος βιολογικών αναποθέσεων (Biofouling Control)

Το Cabled UV είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο για διαφορετικές εφαρμογές. Προσφέρει την τεχνολογία ενός UV•Xchange διαθέσιμη για σχεδόν για οποιαδήποτε συσκευή.

Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες Xchange™

Με τους αισθητήρες Xchange™, η επαναβαθμονόμηση του οργάνου γίνεται παιχνίδι, οι αισθητήρες αντικαθίστανται στο λεπτό και είναι ανθεκτικοί συμπαγής και εύκολο στην αποθήκευση και μεταφορά.

Σύστημα Επικοινωνίας AML Data•Xchange

Το Data•Xchange επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά δεδομένων και τον εντοπισμό της θέσης των οργάνων X•Series με χρήση GPS. Δημιουργείται ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του οργάνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά δεδομένων.

Λογισμικό AML SeaCast

Το λογισμικό SeaCast παρέχει στον χρήστη των οργάνων X•Series, εργαλεία εξαγωγής αρχείων, εύκολη παραμετροποίηση, διαχείριση, και συλλογή των δεδομένων.

Όργανο μέτρησης AML Base•X₂

Το Base•X₂ έχει αυτοτροφοδοτούμενο καταγραφικό σε μια συμπαγή και οικονομική κατασκευή. Με την αλλαγή ενός και μόνο αισθητήρα μετατρέπεται από CTD σε SVP. Διαθέσιμο για βάθη 100μ ή 500μ.

Όργανο μέτρησης AML Base•X

Το Base•X χρησιμοποιεί αισθητήρες με δυνατότητα εναλλαγής τους στο πεδίο για χρήση μικρής έκτασης ή με το χέρι για βάθη έως 100μ.

Όργανο μέτρησης AML bathyMetrec•X

Το bathyMetrec•X είναι το μόνο όργανο το οποίο συνδυάζει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος βαθυμετρίας και επιπλέον υπολογίζει την αλατότητα και την πυκνότητα με την αναγωγή των υπολογισμών στο πραγματικό βάθος.

Όργανο μέτρησης AML Metrec•X

Ο Metrec•X είναι ένα πολυπαραμετρικό όργανο το οποίο επιτρέπει την εναλλαγή των αισθητήρων στο πεδίο.

Όργανο μέτρησης AML Metrec•XL

Το πολυπαραμετρικό όργανο Metrec•XLείναι ιδανικό για περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και επιστημονικές έρευνες.

Όργανο μέτρησης AML Micro•X

ΤοMicro•X είναι το ιδανικό μονοπαραμετρικό όργανο. Το μικρό μέγεθος του το καθιστά ιδανικό για μετρήσεις στην επιφάνεια της θάλασσας, SV, ή εγκατεστημένο σε AUV, ROV .

Όργανο μέτρησης AML Minos•X

Το Minos•X χρησιμοποιεί αισθητήρες με δυνατότητα εναλλαγής στο πεδίο: Αγωγιμότητας, Ταχύτητας ήχου, Θερμοκρασίας, Πίεσης ή Θολερότητας, για χρήση μικρής έκτασης ή με το χέρι.

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea WATCH ADCP (υψηλής συχνότητας)

Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων Sea WATCH (ADCP: Acoustic Doppler Current Profilers) περιλαμβάνει πανίσχυρα ηλεκτρονικά και προηγμένη διαχείριση σήματος, ενώ είναι δυνατή η παραγωγή μετρήσεων ακριβείας για την μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων.

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea WATCH ADCP (χαμηλής συχνότητας)

Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων SeaWATCH / SeaPROFILER περιλαμβάνει το νέο Προϊόν συστοιχίας DOPPLER της ROWE με σημαντικά πλεονεκτήματα.

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea WAVE ADCP

Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων SeaWAVE (ADCP: Acoustic Doppler Current Profilers) περιλαμβάνει ADCP’s για την μέτρηση της διεύθυνσης και του ύψους των κυμάτων αλλά και την παροχή δεδομένων σχετικά με τα θαλάσσια ρεύματα.

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Sea SEVEN ADCP

Σχεδιασμένο για τη θάλασσα από τους μηχανικούς που σχεδίασαν πρώτοι ADCP!!!

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe SeaWATCH / Sea PROFILER ADCP (διπλής συχνότητας)

Η οικογένεια των θαλάσσιων προϊόντων SeaWATCH / SeaPROFILER (ADCP: Acoustic Doppler Current Profilers) παρέχει ταυτόχρονες μετρήσεις σε δύο συχνότητες.

Βυθόμετρα - Ρευματογράφοι Rowe Surface WATCH / RiverHQ

Με το RiverHQ είναι δυνατή η εκτέλεση των μετρήσεων για τον υπολογισμό της παροχής ενός ποταμού.

Σύστημα Πλοήγησης Rowe SeaTRAK HF (υψηλής συχνότητας)

Το SeaTRAK HF είναι μια εξαιρετικά οικονομική λύση για πολλών ειδών ωκεανογραφικές εφαρμογές και πλοήγηση σκαφών.

Σημαδούρες

Από το 1985 η εταιρεία MetOcean είναι η παγκόσμια δύναμη στο σχεδιασμό και τη παραγωγή ωκεανογραφικών σημαδούρων.

Συστήματα απεικόνισης βυθού

Αν χρειάζεστε ψηφιακές εικόνες του βυθού σε πραγματικό χρόνο τότε η καλύτερη επιλογή είναι ένα απεικονιστικό σύστημα βυθού StarFish.

MetOcen Profilers

Από το 1985 η εταιρεία MetOcean είναι η παγκόσμια δύναμη στο σχεδιασμό και τη παραγωγή ωκεανογραφικών profilers.

Φάροι

Η σειρά ραδιοφάρων της NOVATECH, είναι η κορυφαία στον κόσμο σε ωκεανογραφικές εφαρμογές αποκατάστασης και προειδοποίησης.

Φάροι Iridium

Οι φάροι με τεχνολογία Iridium της NOVATECH χρησιμοποιούνται σε μία πολύ ευρεία γκάμα υποβρύχιων και επιφανειακών εφαρμογών.

Φώτα φλας

Η σειρά φώτων φλας Xenon της NOVATECH χρησιμοποιείται ευρέως σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, σε μελέτες ρευμάτων, παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων κ.α.

Παρακολούθηση και Εντοπισμός

Η MetOcean φέρνει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την ασφάλεια πλοίων, σκαφών και φορτίων.

Συστήματα βαθμολόγησης ναυτικών βολών

Η τεράστια εμπειρία της MetOcean σε προϊόντα που αναπτύσσονται από τον αέρα και τη θάλασσα την οδήγησαν στη κατασκευή συστημάτων βαθμολόγησης ναυτικών βολών.

Ηλεκτρομαγνητικός ρευματογράφος INFINITY-Deep AEMD-USB

Πολύ ανθεκτικός ρευματογράφος με πολύ μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων.