Ψηφιακοί χωροβάτες

DL-500 Series

Η σειρά DL-500 αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για μετρήσεις και στις πιο αντίξοες συνθήκες εργασίας.