Βυθόμετρα Ακριβείας

SonarMite

Το sonarmite είναι μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο εύχρηστο τόσο από τις προηγούμενες εκδόσεις του ,όσο και από οποιοδήποτε άλλο βυθόμετρο ακριβείας.