Τοπογραφίας

Magnet Enterprise

Το MAGNET Enterprise δίνει τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο τα συνεργεία στο πεδίο με τους ανθρώπους στο γραφείο.

Magnet Office

Το MAGNET Office είναι ένα πανίσχυρο λογισμικό γραφείου που μπορεί να εγκατασταθεί αυτόνομα ή μέσα σε προγράμματα AutoCAD.

MDT Standard

Τοπογραφία, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Ισοϋψείς καμπύλες, Διατομές, Ογκομετρήσεις.

MDT Professional

Πλήρης λύση για τοπογραφικές εφαρμογές.

MDT Surveying

Μετασχηματισμοί συντεταγμένων και υπολογισμοί μετρήσεων από Total Station.

TcpTunnel CAD

Επεξεργασία δεδομένων γεωδαιτικών σταθμών.

TcpScancyr

Διατομές από δεδομένα τρισδιάστατων σαρωτών

Pythagoras V15

Το λογισμικό Pythagoras είναι ένα αυτόνομο σχεδιαστικό και επιλυτικό Τοπογραφικό Λογισμικό γραφείου.