Αισθητήρες ανέμου


Ανεμόμετρα


Έλεγχος της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου.