Ανεμόμετρα

Array
PDFPrintEmail

Μοντέλο 05103

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-60 m / s (0-216 Km / h).

Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Κατώτατο όριο: 1 m /s

Μοντέλο 03002

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-50 m / s (0-180 Km / h).

Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: ± 0,5 m / s.

Μοντέλο 03102

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-50 m / s
(0-180 χλμ / ώρα).

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: ± 0,5 m / s.

Μοντέλο 03302

Εμβέλεια: Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: ± 0,5 m / s.

Μοντέλο WO-II 2 αξόνων

Εμβέλεια: Διεύθυνση ανέμου: 0-359 º.

Ταχύτητα ανέμου: 0-65 m / s (0-216 Km / h).

Ανάλυση: Διεύθυνση ανέμου: 1 º. Ταχύτητα ανέμου: 0,01 m / s.

Ακρίβεια: Διεύθυνση ανέμου: 2%. Ταχύτητα ανέμου: 2 m / s

Μοντέλο HEAT WO-II

Θέρμανση (προαιρετικά) για το μοντέλο WO-II.

Τροφοδοσία: 24V 3A @ ACOR DC.

Μοντέλο WS

Αισθητήρας ανέμου με τη χρήση υπερήχων.

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-60 m / s (0-216 Km / h). Διεύθυνση ανέμου: 0-359 º

Έξοδος RS232

Μοντέλο 85000

Αισθητήρας ανέμου 2 αξόνων με τη χρήση υπερήχων.

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-70 m / s (0-252 Km / h). Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Ανάλυση: Ταχύτητα ανέμου: 0,1 m / s.Διεύθυνση ανέμου: 1 º.

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: 0,1 m / s. Διεύθυνση ανέμου: 2 º.

Μοντέλο 85004

Θερμαινόμενος αισθητήρας ανέμου 2 αξόνων με τη χρήση υπερήχων.

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-70 m / s (0-252 Km / h). Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Ανάλυση: Ταχύτητα ανέμου: 0,1 m / s. Διεύθυνση ανέμου: 1 º.

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: 0,1 m / s. Διεύθυνση ανέμου: 2 º.

Μοντέλο 81000

Αισθητήρας ανέμου 3 αξόνων με τη χρήση υπερήχων.

Εμβέλεια: Ταχύτητα ανέμου: 0-40 m / s. Διεύθυνση ανέμου: 0-360 º.

Ανάλυση: Ταχύτητα ανέμου: 0,01 m / s. Διεύθυνση ανέμου: 0,1 º.

Ακρίβεια: Ταχύτητα ανέμου: 1% (σε 30 m / s). Διεύθυνση ανέμου: 2 º (σε 30 m / s)