Ανιχνευτές


GMR 18


Το GMR 18 έχει μέγιστο εύρος 36 ναυτικά μίλια και ισχύς 4kW.

GMR 18HD


Ψηφιακή ακρίβεια εντοπισμού και διαχωρισμού στόχων με ...

GMR 24HD


Μέγιστη απόδοση από κεραία κλειστού τύπου με μέγιστο εύρος ...

GMR 404 / 406


Για μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες με μέγιστο εύρος ...