Δέκτες GNSS


Hiper SR


Νέο εξελιγμένο μοντέλο GNSS Hiper SR με 226 παγκόσμια ...

Hiper HR


Ο πιο πολυλειτουργικός δέκτης GNSS στον πλανήτη γή.

Hiper VR


Μικρός, ελαφρύς και ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη ...

NET-G5


Ο νέος δέκτης NET-G5 είναι ο ισχυρότερος σταθμός αναφοράς ...